Nye beskatningsregler: Sådan genberegner vi din firmabil

Når firmabiler er omkring 4 måneder gamle, er vi som leasingselskab forpligtede til at genberegne bilernes beskatningsgrundlag. Bliv klogere på reglerne herunder.

I begyndelsen af 2020 blev der vedtaget en lov, som ændrer reglerne for beskatning af firmabiler. Nu skal alle firmabiler genberegnes senest 4 måneder inde i leasingperioden. Men hvad er formålet med det?

Hensigten med L91, som den nye lov hedder, er at simulere en nypris på bilen, der så danner grundlaget for beskatningen i den resterende del af leasingperioden. Genberegningen er en vurdering af det konkrete køretøj set i forhold til, hvad der er til salg på markedet på genberegningstidspunktet.

Det kan som tommelfingerregel siges, at beskatningsgrundlaget efter genberegning ca. er det samme som markedsprisen (+/-) på de sammenlignelige biler, der er fundet til salg.

Nå vi foretager en genberegning, skal vi sammenligne biler, der er så identiske med din bil, som det kan lade sig gøre. Vi udvælger en række biler, der så vidt muligt matcher mærke, model, variant, udstyr, kilometer og alder (indregistrering). Er det ikke muligt at finde direkte sammenlignelige biler, korrigeres der procentvis for forskellen mellem de valgte modellers listepriser og din bil.

Hvis der er mange ens biler, vælger vi nogle sammenlignelige biler, hvis samlede pris ligger tæt på gennemsnittet af brugtvognsmarkedet for den pågældende model.

Sådan udregner vi beskatningsgrundlaget

Først og fremmest skal vi finde handelsprisen, da det er den, der afgør afgiften i den resterende del af leasingperioden.

  • Handelsprisen = (markedsprisen – leveringsomkostninger -5% i annoncefradrag) – (3% i standfradrag dog maks. 8.000kr).

Ved at tilbagediskontere handelsprisen med 7% finder vi den ”tekniske nypris”, som er det nye beskatningsgrundlag.

Eksempel

Lad os tage udgangspunkt i en bil med en markedspris 500.000 kr. ekskl. leveringomkostninger.

  • Handelspris: 500.000 kr. – 5% = 475.000 kr. | 475.000 kr. – 8.000 kr. (3%, dog maks. 8.000kr.) = 467.000 kr.
  • Teknisk nypris (nyt beskatningsgrundlag): 467.000 kr. / 0,93 = 502.151 kr.

Andre har også læst...