Nye beskatningsregler: Sådan genberegner vi din firmabil

Når din firmabil er senest 3 måneder gammel, er vi som leasingselskab forpligtet til at genberegne bilens beskatningsgrundlag. Bliv klogere på reglerne herunder.

Siden februar 2020 har det været den genberegnede værdi af firmabilen, der skal anvendes til brug for beskatning af firmabilen. Erfaringerne fra 2021 er, at flere biler kommer ud med en højere værdi, så du bør derfor regne med, at din firmabilsbeskatning vil stige, når genberegningen foretages, senest 3 måneder inde i leasingperioden.

Vær opmærksom på, at du som bilbruger skal beskattes af den genberegnede værdi for hele måneden, hvor genberegningen foretages.

 

Hensigten med loven er, at simulere en nypris på bilen, der så danner grundlaget for beskatningen i den resterende del af leasingperioden. Genberegningen er en vurdering af det konkrete køretøj set i forhold til, hvad der er til salg på markedet på genberegningstidspunktet. 

Det kan som tommelfingerregel siges, at beskatningsgrundlaget efter genberegning ca. er det samme som markedsprisen på de sammenlignelige biler i markedet.

Når vi foretager en genberegning, skal vi således sammenligne biler, der er så identiske med din bil, som det kan lade sig gøre. Vi udvælger en række biler, der så vidt muligt matcher mærke, model, variant, udstyr, kilometer og alder (indregistrering). Er det ikke muligt at finde direkte sammenlignelige biler, korrigeres der procentvis for forskellen mellem de valgte modellers listepriser og din bil.

Hvis der er mange ens biler, vælger vi nogle sammenlignelige biler, hvis samlede pris ligger tæt på gennemsnittet af brugtbilsmarkedet for den pågældende model.

Sådan udregner vi beskatningsgrundlaget

Først og fremmest skal vi finde handelsprisen, da det er den, der afgør afgiften i den resterende del af leasingperioden.

  • Handelsprisen = (markedsprisen ekskl. leveringsomkostninger -5% i annoncefradrag).

Herefter tilbagediskonteres handelsprisen med 6% for at finde den ”tekniske nypris”, som er det nye beskatningsgrundlag.

Eksempel

Lad os tage udgangspunkt i en bil med en markedspris 500.000 kr. ekskl. leveringomkostninger.

  • Handelspris: 500.000 kr. – 5% = 475.000 kr.
  • Teknisk nypris (nyt beskatningsgrundlag): 475.000 kr. / 0,94 = 505.319 kr.

Andre har også læst...