Nye beskatningsregler: Sådan genberegner vi din firmabil

Når din firmabil er 4 måneder gammel, er vi som leasingselskab forpligtede til at genberegne bilens beskatningsgrundlag. Bliv klogere på reglerne herunder.

Med en ændring af registreringsafgiftsloven tilbage i slutningen af 2017 blev der indført en forpligtelse for leasingselskaber til at foretage en genberegning af registreringsafgiften på leasingbiler senest 4 måneder efter første indregistrering. I begyndelsen af 2020 blev der så vedtaget en lov, som betyder, at genberegningen af registreringsafgiften fremover også skal have virkning i forhold til det skattemæssige grundlag for firmabiler.

Hensigten med L 91 B, som den nye lov hedder, er at simulere en nypris på bilen, der så danner grundlaget for beskatningen i den resterende del af leasingperioden. Genberegningen er en vurdering af det konkrete køretøj set i forhold til, hvad der er til salg på markedet på genberegningstidspunktet. Den genberegnede beskatningsværdi har derfor ingen sammenhæng med beskatningsværdien de første 4 måneder.

Det kan som tommelfingerregel siges, at beskatningsgrundlaget efter genberegning ca. er det samme som markedsprisen på de sammenlignelige biler i markedet.

Når vi foretager en genberegning, skal vi således sammenligne biler, der er så identiske med din bil, som det kan lade sig gøre. Vi udvælger en række biler, der så vidt muligt matcher mærke, model, variant, udstyr, kilometer og alder (indregistrering). Er det ikke muligt at finde direkte sammenlignelige biler, korrigeres der procentvis for forskellen mellem de valgte modellers listepriser og din bil.

Hvis der er mange ens biler, vælger vi nogle sammenlignelige biler, hvis samlede pris ligger tæt på gennemsnittet af brugtbilsmarkedet for den pågældende model.

Sådan udregner vi beskatningsgrundlaget

Først og fremmest skal vi finde handelsprisen, da det er den, der afgør afgiften i den resterende del af leasingperioden.

  • Handelsprisen = (markedsprisen ekskl. leveringsomkostninger -5% i annoncefradrag) – (3% i standfradrag dog maks. 8.000kr).

Herefter tilbagediskonteres handelsprisen med 7% for at finde den ”tekniske nypris”, som er det nye beskatningsgrundlag.

Eksempel

Lad os tage udgangspunkt i en bil med en markedspris 500.000 kr. ekskl. leveringomkostninger.

  • Handelspris: 500.000 kr. – 5% = 475.000 kr. | 475.000 kr. – 8.000 kr. (3%, dog maks. 8.000kr.) = 467.000 kr.
  • Teknisk nypris (nyt beskatningsgrundlag): 467.000 kr. / 0,93 = 502.151 kr.

Andre har også læst...