Billån FAQ

Få svar på ofte stillede spørgsmål om billån


 • Finansiering af billån

  Hvis du ønsker at ansøge om finansiering af et nyt billån, skal du henvende dig til bilforhandleren.

  Vi samarbejder med Audi, Dacia, Kia, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen og Volvo. 

 • Hvilke biler kan finansieres?

  Biler vi finansierer
  Vi finansierer nye og nyere brugte biler købt hos de bilforhandlere, vi samarbejder med. Køber du ny bil, kan løbetiden være helt op til 8 år. Køber du en brugt bil, er løbetiden maksimalt 10 år minus den brugte bils alder på lånetidspunktet. Dog må løbetiden aldrig være længere end 8 år (dvs. lånet kan højst løbe 2 år for en 8 år gammel bil).

  Vi samarbejder med Audi, Kia, Seat, Skoda, Volkswagen og Volvo. 

  Biler vi ikke finansierer
  Nordania Finans finansierer ikke specialbiler, herunder invalidebiler, taxa'er, ombyggede biler eller veteranbiler. Nordania Finans finansierer heller ikke campingvogne, autocampere og lignende.

 • Kreditvurdering
  Nordania foretager altid en kreditvurdering, inden dit lån kan oprettes. I den proces udveksler og samkører vi oplysninger om dine økonomiske forhold med blandt andet kreditoplysningsbureauer (f.eks. RKI / Debitor Registret).
 • Betaling

  Du betaler altid dit billån bagud. Du vil hver måned modtage en opkrævning med et indbetalingskort. Vi anbefaler, at du tilmelder dig Betalingsservice. Det kan du gøre via din Netbank eller her på hjemmesiden. Følg linket nendenfor.

  Tilmelding til BetalingsService

 • Rentevilkår

  Rentevilkår for private - referencerenten
  Har du et billån via Nordania, kan lånet være med enten fast eller variabel rente.

  Fast rente
  Har du valgt et billån med fast rente, vil den månedlige ydelse og løbetid altid være den samme, hvilket giver dig budgetsikkerhed.

  Variabel rente
  Har du valgt et billån med variabel rente, vil lånets månedlige ydelse, som hovedregel, også være den samme. Dog vil løbetiden ændre sig afhængig af, hvordan renten udvikler sig. Falder renten, bliver løbetiden kortere – stiger renten, bliver løbetiden tilsvarende længere. Nordania forbeholder sig dog ret til at forhøje ydelsen, så løbetiden ikke ændres.

  Når renten ændrer sig
  Ændrer renten sig, vil du blive orienteret via dit månedlige betalingsadvis eller via din betalingsoversigt.

  Billån efter 1. maj 2014 - referencerente
  Er dit billån oprettet efter 1. maj 2014, og har du valgt variabel rente, vil renten variere med udviklingen i NASDAQ QMX´offentliggjorte "1-måneds" CIBOR-sats, der er stillet på den sidste bankdag i måneden (referencerenten). Reguleringen sker på baggrund af ændringer mellem CIBOR-satsen for de seneste 2 måneder. CIBOR er en forkortelse for Copenhagen Interbank Offered Rate.

  Eksempel: Er satsen den sidste bankdag i februar eksempelvis 1,1168% og satsen den sidste bankdag i marts måned 1,1020% vil den pålydende rente blive ændret (nedsat) med 0,0148 procentpoint. Ændringen vil blive foretaget fra og med den ydelse, der forfalder 1. maj, dækkende betaling for april måned.

  Ovennævnte referencesats offentliggøres løbende på p.t. Danish Financial Benchmark Facility (DFBF)’s hjemmeside og henvisning hertil findes tillige på kreditgivers/Nordanias hjemmeside.

  Du kan følge referencesatsen her.

 • Gebyrer

  De gældende gebyrer fremgår af det prisblad, som du modtager ved indgåelse af låneaftalen. Nordania kan til enhver tid sætte gebyrer ned.

  Oplysning om gebyrer finder du her

  Nordania kan endvidere med tre måneders varsel forhøje de anførte gebyrsatser hvis

  • markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og/eller ud land giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer,
  • Nordania ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte Nordanias ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde
  • der er sket væsentlige ændringer i forhold til det grundlag, låntagers individuelle gebyrvilkår tidligere blev fastsat på. Det drejer sig her om ændringer i låntagers egne forhold, som f.eks. ændringer i størrelsen og omfanget af låntagers lån.
 • Forsikring

  Du skal som låntager holde personbilen med tilhørende udstyr kaskoforsikret for fuld værdi i et anerkendt dansk forsikringsselskab, og du skal kunne forevise kvittering for, at forsikringspræmien er betalt.

  Hvis der sker udbetaling fra forsikringsselskabet som følge af skade på bilen, skal beløbet enten dække reparation af køretøjet eller ved totalskade: dække restgælden på lånet.

  Uanset hvilket forsikringsselskab du vælger, er Nordania uden indflydelse eller ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller alle øvrige forsikringsforhold.

 • Hvor stor skal udbetalingen på lånet være?
  Udbetalingen er som hovedregel 20% af bilens købspris.
 • Er leveringsomkostningerne inkluderet i prisen?
  Ja, alle omkostninger er medfinansieret i låneaftalen.
 • Kan jeg indbetale ekstra penge undervejs?
  Hvis du ønsker at indbetale en ekstra sum penge på dit billån, skal der laves en omlægning af lånet. Det koster ikke noget at indbetale ekstra penge på billånet. Vi beder dig kontakte os på tlf. 45 12 12 12 for at høre nærmere.
 • Hvordan kan jeg se, hvad jeg betalte i renter sidste år?
  Hvert år indberetter vi automatisk dine renteudgifter til SKAT. Du kan finde oplysningerne i din personlige skattemappe hos SKAT. Du kan også kontakte os via mail eller telefon og få oplyst tallene.
 • Hvordan indfrier jeg mit billån?

  Du kan indfri dit billån, når som helst du måtte ønske det. For at indfri dit billån skal du blot gå ind på denne side og udfylde dine informationer. Så modtager du en mail med indfrielsesbeløbet og en guide til, hvad du skal gøre. Lånet kan indfries ved at lave en almindelig kontooverførsel.

 • Hvad koster det at indfri mit billån?

  Vi tager udgangspunkt i den sidste oplyste restgæld, som du finder på din seneste BetalingsService-oversigt i din e-Boks eller faktura. Hertil tillægger vi renter fra den 1. til dags dato samt et gebyr, der dækker aflysning af pant i bilen. Du finder oplysninger om vores gebyrer her.

  Gebyret vil altid blive opkrævet, uanset om du indfrier lånet før tid, eller lader det løbe tiden ud.

 • Hvem må overføre pengene ved indfrielse?

  Vi modtager restgælden ved en kontooverførsel, og for os er det underordnet, hvem der overfører dem.

  Så længe vi modtager det fulde beløb samme dato, må restgælden gerne komme fra to forskellige konti. Husk blot at skrive samme reference på begge betalinger.

 • Hvad nu hvis jeg ikke får det for bilen, som jeg skylder?
  Hvis du sælger bilen, skal vi modtage det fulde beløb, før vi sletter vores ejedomsforbehold. Du må evt. kontakte din egen bank for at låne til differencen. Vi kan desværre ikke tilbyde en afdragsordning.
 • Hvad står ÅOP for?

  ÅOP er de Årlige Omkostninger i Procent.

  ÅOP er den samlede pris for et lån eller en kredit, udtrykt i procent per år. ÅOP kan også kaldes kiloprisen på penge. ÅOP indeholder alle omkostninger, som du skal betale for et lån – renter, stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger. Med ÅOP bliver engangsomkostninger fordelt ud på hele lånets løbetid, hvor de lægges oven i renten. Derfor vil ÅOP typisk være højere end lånets nominelle rente.

 • Giv samtykke på skat.dk

  Skal du kreditgodkendes, skal du give samtykke til e-skat på nordania.danskebank.dk.

  OBS: Samtykke til eSKAT kan ikke gives via Apples standard webbrowser, Safari, hverken på iPhone eller Mac.

  Alle cookies skal derudover være aktiveret. Cookies vil automatisk være aktiveret, med mindre du selv har fravalgt dem.