Beskatning af firmabiler

Fri firmabil er et attraktivt medarbejdergode, fordi den ofte giver mulighed for at få dækket både det professionelle og private kørselsbehov hos brugeren.
Dermed kan det både økonomisk og praktisk være en fordel for mange medarbejdere at lade arbejdsgiveren lease firmabilen.  

Hvad koster det at have fri firmabil?

Når du får stillet en firmabil til rådighed af dit arbejde - og du må bruge den til fri afbenyttelse - betaler virksomheden som udgangspunkt for leasingydelsen og de andre udgifter forbundet med bilen. Til gengæld bliver du som bruger beskattet af en del af værdien, som bilen har.
For dig som bruger, "koster" bilen altså dét, der skattemæssigt bliver modregnet på din lønseddel hver måned.

Herunder har vi lavet en beregner, så du kan få et indtryk af, hvad der bliver trukket fra din løn, hvis du får en firmabil stillet frit til rådighed.

Du skal bruge;
– bilens skatteværdi (som du finder i vores online showroom)
– din marginalskatteprocent
– og eventuelt egenbetaling pr. måned.  

Så kan du beregne, hvad det koster i skattebetalingen pr. måned at få en ny firmabil.

 

Beregn beskatning af fri bil

Beskatningsværdi
kr.
Marginalskatteprocent
%
Evt. egenbetaling pr. måned
kr.

Skattebetaling 2024

Beløb frem til genberegning senest 3 måneder efter indregistrering/levering
Netto pr. måned:

0

Brutto pr. måned:

0

Beløb efter de første 36 måneder
Netto pr. måned:

0

Brutto pr. måned:

0

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der tillægges et obligatorisk miljøtillæg, som ikke fremgår af beregneren.
Det gør det ikke, fordi man på grund af nye brændstofnormer ikke kan anvende kilometerforbruget, som fremgår på bilerne i vores showroom.
Tillægget indgår dog i alle tilbud fra Nordania, så du selvfølgelig kan se det, før en aftale indgås.

Sådan genberegnes skattegrundlaget for firmabiler

Alle firmabiler, der enten tages i brug første gang eller skifter bruger efter 1. februar 2020, er omfattet af regler, som kort fortalt betyder, at vi som leasingselskab senest 3 måneder inde i leasingperioden skal foretage en genberegning af bilens beskatningsgrundlag. Det sker for at sikre, at brugeren bliver beskattet af bilens reelle markedsværdi og ikke blot indkøbsprisen på bilen.

Genberegningen tager udgangspunkt i brugtbilsmarkedet af sammenlignelige biler på det pågældende tidspunkt, og derfor kan der ske en ændring af det beløb, brugeren bliver beskattet af. Som bruger af firmabil er det derfor vigtigt, at du har plads i budgettet til en potentiel stigning i beskatningsgrundlaget efter de 3 måneder.

Genberegningen kan aldrig falde og blive lavere end den oprindelige beskatning.

Leasingydelsen ændrer sig ikke, og beskatningsgrundlaget ændres heller ikke yderligere i leasingperioden, da bilen kun genberegnes denne ene gang.

Genberegning ved forlængelse af leasingaftale:

I forbindelse med forlængelse af en leasingkontrakt, skal bilen genberegnes. Her bliver den nye skatteværdi på bilen sat ud fra markedsprisen på det pågældende tidspunkt. Beskatningsgrundlaget under en forlængelse af en leasingaftale kendes altså ikke, før bilen er blevet genberegnet. Vi gør derfor også opmærksom på, at vi ser en tendens til at markedsprisen på en 3 år gammel bil, som skal forlænges, ender med at blive højere end 75% af bilens oprindelige nyvognspris og i visse tilfælde tangerer eller overstiger denne.

Skat - for medarbejderen

Når din virksomhed leaser en bil til dig som medarbejder, bliver du beskattet af at have fri bil til rådighed. Det bliver du, uanset om din arbejdsgiver køber eller leaser bilen. Skatten bliver beregnet ud fra bilens anskaffelsespris, som dog bliver genberegnet senest 3 måneder efter levering. Det kalder vi beskatningsværdi.

Du skal betale skat af 23 procent af bilens værdi op til 300.000 og 22 procent af den overskydende værdi.

Dertil skal du tilføje et miljøtillæg. Miljøtillægget er en afgift på firmabiler, som skal betales til staten. Beløbet består af bilens grønne ejerafgift (alternativt vægtafgift eller CO2-ejerafgift) som ganges med en statsangivet sats. Pr. 1. januar 2024 er denne sats 600% og stiger yderligere til 700% fra årsskiftet 2025. Hvis du har behov for hjælp til at finde ud af, hvad miljøtillægget er på din kommende firmabil, er du altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Når bilen bliver 36 måneder, falder beskatningsværdien med 25 procent af den genberegnede beskatningsværdi. Du skal betale skat af 23 procent af bilens henholdsvis nye og genberegnede beskatningsværdi op til 300.000 og 22 procent af den overskydende værdi (OBS: Gælder kun aftaler oprindeligt indgået på minimum 48 måneder).

Får du og din arbejdsgiver brug for at forlænge din leasingkontrakt, og bilen er minimum 3 år gammel, vil dit beskatningsgrundlag ændres, så det bliver baseret på markedsprisen på en tilsvarende bil.

Bilens beskatningværdi370.000 kr.
Miljøtillæg5.600 kr.
23% skat af 300.00069.000 kr.
22% skat af 70.00015.400 kr.
Skattepligtig brutto værdi per år inkl. miljøtillæg84.400 kr.

Skat og moms - for virksomheden

Fradrag i leasingafgiften

Leasingafgiften kan trækkes fra i skat som en driftsomkostning. Derved får virksomheden fuld skattemæssig effekt i hele leasingperioden.

Ingen momsudbetaling

Når du leaser, undgår du at skulle finansiere 25 procent moms. Der er nemlig ingen momsudbetaling, når du leaser.
I stedet bliver momsen delt op i små bidder, som fordeles over hele leasingperioden.

Fradrag i momsen

Er din virksomhed momsregistreret, kan du få et delvist momsfradrag, når du leaser din firmabil.
Momsfradraget bliver udregnet på baggrund af bilens registreringsafgift.
Følgende skal være opfyldt for at opnå fradraget:

  • Du skal lease bilen i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.
  • Firmakørsel skal udgøre mindst ti procent af den samlede kørsel.

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift jf. eksemplet nedenfor.
Momsfradraget de første 3 kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
(De 3 år opgøres fra bilens 1. indregistreringsdato. Registreringsafgiften kan dog ændre sig i forbindelse med genberegning efter ca. 3 måneder)

Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift (evt. genberegnet registreringsafgift) x 1 % x 25 %

Eksempel på beregning af momsfradrag før genberegning:
Fabriksny bil med en registreringsafgift på kr. 150.000.
De første 3 kalenderår 150.000 x 2 % x 25 % = kr. 750 (pr. mdr.)
Herefter 150.000 x 1 % x 25 % = kr. 375 (pr. mdr.)

Find din næste firmabil i vores online showroom

I vores online showroom kan du bygge din egen firmabil. Brug filtrene til at finde frem til den rette bil. Herefter kan du sammensætte den med farver, ekstraudstyr, kilometer og varighed.

Besøg showroom  

Vil du holdes opdateret på nye beskatningsregler?

Hver måned sender vi et nyhedsbrev, som indeholder relevante nyheder for dig som firmabilist.
Derudover får du tips og tricks til at få mest muligt ud af din firmabil.

Tilmeld nyhedsbrev

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.