Nordania Assistance - privatleasing

Med Nordania Assistance har du en eksklusiv mobilitetsgaranti, der hjælper dig nemt og hurtigt videre, hvis der opstår en uventet situation med din leasingbil. I samarbejde med Falck er vi klar til at hjælpe dig døgnet rundt. Det er ikke alle kunder der har tilknyttet Nordania Assistance, da det er afhængig af bilmærke.

Hvis du har Nordania Assistance vil det stå i din leasingaftale. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os på nordania@nordania.dk.

Ring til os på tlf. 70 15 13 15.

Nordania Assistance hjælper dig i tilfælde af

  • personskade
  • driftsstop
  • trafikskade
  • dækskade
  • rudeskade

Campingvogn/trailer er også dækket ved nedbrud, når denne er efterspændt din leasingbil.

Personskadedækning

Uanset hvilket uheld du kommer ud for, får alle passagerer i bilen personlig assistance, så de hurtigst muligt kommer sig over uheldet.
 
Den personlige assistance omfatter
 
- op til seks behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut eller massør
- op til fire timers psykologisk krisehjælp
- op til fire timers rådgivning hos advokat/det offentlige.
 
Vær opmærksom på, at du skal have konsulteret din egen læge, før du kan få behandling.

Driftsstop

Nordania Assistance dækker driftsstop, hvis bilen på grund af en pludseligt opstået defekt ikke kan starte eller køre.
 
Assistancen omfatter
 
- erstatningsbil i kategori F (lille stationcar) ved bugsering
- udbringning af brændstof, hvis bilen er løbet tør. Du står selv for betalingen af brændstoffet
- bugsering af bil til værksted anvist af Nordania. Du har selv kontakten til værkstedet
- døroplukning, hvis du har smækket dig ude
- fritrækning af bilen, hvis den er kørt fast
- afhjælpning ved punktering
- småreparationer på stedet
- starthjælp ved strømmangel
- videretransport af dig og dine passagerer.

Trafikskade

Nordania Assistance dækker trafikskader. Det vil sige pludseligt opståede skader på bilen, der bevirker, at bilen ikke kan fortsætte kørslen ved egen kraft. Falck bugserer den skadede bil til et autoriseret værksted, anvist af Nordania.

I udlandet

Ved driftsstop eller trafikskade uden for Danmark ydes der en mere begrænset assistance. Kan køretøjet ikke repareres inden for 3 timer, overdrages assistancen helt til SOS international med den dækning, køretøjets kaskoforsikring giver. Såfremt køretøjet ikke er kaskoforsikret, afholdes eventuelle udgifter af dig, som leaser bilen.

Erstatningsbil ved driftsstop og trafikskade

I ni ud af 10 tilfælde kan Falck hjælpe på stedet. Kan fejlen ikke rettes på stedet, sørger vi for, at du får en erstatningsbil, eller at du får tilbudt en tilsvarende transportløsning.

Ved driftsstop og trafikskade, der forhindrer kørsel i Danmark, får du stillet en erstatningsbil til rådighed. Erstatningsbilen er inklusive 100 km pr. døgn, eksklusive brændstof, forsikring og eventuelt hente/bringe gebyr. Bilen stilles til rådighed i indtil 3 dage. Tidspunktet for modtagelsen af bilen og til kl. 08.00 næste dag, defineres som første dag.

Behov for erstatningbil udover 3 dage

Gennem Nordanias samarbejde med mærkeværksteder kan du sædvanligvis få stillet en erstatningsbil til rådighed, hvis reparationen strækker sig ud over tre dage. Det er dog vigtigt at understrege, at du selv skal tage kontakt med reparationsværkstedet om en eventuel erstatningsbil. Udgiften afholdes af leasingtager, dvs. dig, som leaser bilen.

Dækskade

Ved skader på bilens dæk får du tilbudt assistance i samarbejde med en mobil dækreparatør. Reparationer foretages for egen regning.

Rudeskade

Ved skader på bilens glas får du tilbudt assistance i samarbejde med en mobilglasreparatør. Reparationer foretages for egen regning.

Skadeforsikringsafgift

I henhold til lov om skadesforsikringsafgift betaler Nordania 1,1 % i skadesforsikringsafgift af markedsværdien af Nordania Assistance, svarende til 0,55 DKK pr. måned.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.