Ris, ros og klager

Din tilfredshed er Nordanias ansvar. Vi vil sikre, at vi har føling med stemningen blandt vores kunder og håber derfor, at du vil lade din stemme høre. Vi lytter til dig - uanset om du henvender dig, fordi du ønsker at rose, uddele ris eller klage - eller måske har du en god idé?

I Nordania tager vi ansvar, står ved vores handlinger, og ser ikke os selv som ufejlbarlige. Så sker der en fejl, så retter vi den - sammen med dig.

Kun ved at stå ved vores handlinger - både dem vi er stolte af, og dem, vi er mindre stolte af - kan Nordania være Danmarks største leasingselskab, der sætter vores kunder i centrum og bliver ved med at udvikle os til fordel for dig.

Utilfreds med en afgørelse?

Hvis du er uenig eller utilfreds med resultatet af din klage til Nordania, kan du skrive til den klageansvarlige:

Hvis du er kunde i Nordania Leasing, division af Danske Bank A/S (typisk erhvervskunder), kan du sende din klage i en mail til klageservice@danskebank.dk.

Hvis du er kunde i Nordania Finans A/S (Danske Leasing A/S) (typisk privatkunder), er det Nordanias juridiske afdeling, der er klageansvarlig. Du kan skrive til Nordanias juridiske afdeling på følgende adresse:

Nordania Finans A/S, Juridisk Afdeling
Birkerød Kongevej 25
3460 Birkerød
legal.post@nordania.dk

Såfremt du er uenig eller utilfreds med Nordanias afgørelse, har du som privatkunde også mulighed for at klage til:

Det finansielle ankenævn
Amaliegade 7 
1256 København K
www.fanke.dk

Personoplysninger

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte Danske Bank-koncernens afdeling, der er ansvarlig for databeskyttelse, på dpofunction@danskebank.com.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med koncernens databeskyttelsesafdeling ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte koncernens klageservice:

Danske Bank
Complaint Management Function
Bernstorffsgade 40,
1577 København V
klageservice@danskebank.dk

Du kan også indgive klager til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
dt@datatilsynet.dk

* angiver felter, som skal udfyldes.
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.