Beskatning af firmabiler

Ved at vælge bilens skatteværdi, din marginalskatteprocent og eventuelt egenbetaling pr. måned, kan du beregne skattebetalingen pr. måned for leasing af en ny bil.  


Miljøtillægget fremgår ikke af beregneren, da man på grund af nye brændstofnormer ikke kan anvende kilometerforbruget, som fremgår på bilerne i vores showroom. Tillægget indgår dog i alle tilbud fra Nordania og udregnes, så det svarer til den gamle, billigere norm.

Beskatningsværdi
kr.
Marginalskatteprocent
%
Evt. egenbetaling pr. måned
kr.

Skattebetaling 2022

Beløb frem til genberegning senest 3 måneder efter indregistrering/levering
Netto pr. måned:

0

Brutto pr. måned:

0

Beløb efter de første 36 måneder
Netto pr. måned:

0

Brutto pr. måned:

0

Skat

Fradrag i leasingafgiften

Leasingafgiften kan trækkes fra i skat som en driftsomkostning. Derved får du fuld skattemæssig effekt i hele leasingperioden.

Beskatning af fri bil

Når din virksomhed leaser en bil til en medarbejder, bliver medarbejderen beskattet af at have fri bil til rådighed. Det bliver medarbejderen også, hvis I køber bilen. Skatten bliver beregnet ud fra bilens anskaffelsespris, som dog bliver genberegnet senest 3 måneder efter levering. Det kalder vi beskatningsværdi.

Du skal betale skat af 24 procent af bilens værdi op til 300.000 og 21 procent af den overskydende værdi. Dertil skal du lægge et miljøtillæg. Miljøtillægget blev forhøjet fra 250% til 350% pr. 1. Januar 2022.

Når bilen bliver 36 måneder, falder beskatningsværdien med 25 procent af den genberegnede beskatningsværdi. Du skal betale skat af 24 procent af bilens henholdsvis nye og genberegnede beskatningsværdi op til 300.000 og 21 procent af den overskydende værdi.

I tilfælde af din leasingkontrakt bliver forlænget og bilen er minimum 3 år gammel, vil dit beskatningsgrundlag ændres således at det bliver baseret på markedsprisen på tilsvarende bil. 

Bilens beskatningværdi370.000 kr.
Miljøtillæg5.600 kr.
Skat af 24 % 300.00072.000 kr.
Skat af 21 % 70.00014.700 kr.
 Skattepligtig værdi per år92.300 kr.

Moms

Ingen momsudbetaling

Når du leaser, undgår du at skulle finansiere 25 procent moms. Der er nemlig ingen momsudbetaling, når du leaser. I stedet bliver momsen delt op i små bidder, som fordeles over hele leasingperioden.

Fradrag i momsen

Er din virksomhed momsregistreret, kan du få et delvist momsfradrag, når du leaser din firmabil. Momsfradraget bliver udregnet på baggrund af bilens registreringsafgift. Følgende skal være opfyldt for at opnå fradraget:

  • Du skal lease bilen i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.
  • Firmakørsel skal udgøre mindst ti procent af den samlede kørsel.

Momsfradraget, som vi altid oplyser, beregnes på baggrund af bilens registreringsafgift jf. eksemplet nedenfor.
Momsfradraget de første 3 kalenderår: Registreringsafgift x 2 % x 25 %
(De 3 år opgøres fra bilens 1. indregistreringsdato. Registreringsafgiften kan dog ændre sig i forbindelse med genberegning efter ca. 4 måneder)

Momsfradraget udgør herefter: Registreringsafgift (evt. genberegnet registreringsafgift) x 1 % x 25 %

Eksempel på beregning af momsfradrag før genberegning:
Fabriksny bil med en registreringsafgift på kr. 150.000.
De første 3 kalenderår 150.000 x 2 % x 25 % = kr. 750 (pr. mdr.)
Herefter 150.000 x 1 % x 25 % = kr. 375 (pr. mdr.)

 

Find din næste firmabil i vores online showroom

I vores online showroom kan du bygge din egen firmabil. Brug filtrene til at finde frem til den rette bil. Herefter kan du sammensætte den med farver, ekstraudstyr, kilometer og varighed.

Besøg showroom