Lån vs. leasing

 

Lån Leasing
Aftalen Lånet kan typisk opsiges af långiver/bank Leasingaftalen er uopsigelig for Nordania
Opsigelse Du kan opsige engagement allerede ved opstart Aftalen er uopsigelig for dig de første 24 måneder og de sidste 6 måneder
Beløbet Lånefinansiering er typisk mellem 60-100% af anskaffelsessummen ekskl. moms Leasing er op til 125% finansiering - altså inkl. moms
Leverandøren Du betaler leverandøren Nordania betaler leverandøren
Betaling Betaling efter fast mønster (månedlig/kvartalsvis/halvårlig) Fleksibel betaling af leasingafgiften afhængig af behov
Fradrag Renten fratrækkes i driftsregnskabet Leasingafgiften fratrækkes 100% i dit driftsregnskab
Afskrivninger Du har afskrivningerne Nordania har afskrivningerne
Gebyrer Mange lån er med stiftelsesgebyr Leasingaftalen er med minimale stiftelsesgebyrer
Pant Lån er oftest med sikkerhed i pant Leasing kræver ikke stempling af pant
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.