Tilbagebetaling af for højt opkrævet beløb

I forbindelse med en gennemgang af vores processer og systemer har vi konstateret, at vi tidligere uretmæssigt har opkrævet et eller flere rykkergebyrer og i enkelte tilfælde også morarenter. 

Kunder, der har betalt de uretmæssigt opkrævede rykkergebyrer samt eventuelle morarenter, vil naturligvis få deres penge tilbage tillagt en kompensation for den tid, hvor de kunne have haft pengene til rådighed.

Vi undersøger i øjeblikket alle opkrævninger fra den seneste årrække. Det er endnu uklart, i hvor mange tilfælde der uretmæssigt er opkrævet rykkergebyrer samt morarenter. Det er ikke nødvendigt at gøre noget, vi vender tilbage til berørte kunder, så snart vi har gennemgået de opkrævninger vi har sendt.

På nuværende tidspunkt viser vores analyser, at der i de fleste tilfælde vil være tale om beløb på omkring 200 kroner, som kan være opkrævet for meget. Vi er fortsat i gang med at analysere problemstillingen, og vi beklager naturligvis denne fejl, som vi arbejder på at rette så hurtigt som muligt.

Spørgsmål og svar