Dækskiftet koster et mindre gebyr per bil, som oplyses ifm. bestillingen.
Ved udeblivelse faktureres der ligeledes et mindre gebyr per bil.
Afbud skal meddeles inden klokken 12 dagen før omskiftningen.
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.