Med den nye, grønne skattereform, som Folketinget har vedtaget i år, ligger målet om en nedsættelse af CO2-udledningen med 70 % i 2030 nu fast. For at nå i mål er der vedtaget en række tiltag, som alle skal bidrage til den grønne agenda.

Et af de tiltag er en øget skattemæssig afskrivning på driftsmidler, som ikke er drevet af fossile brændstoffer, samt nye køretøjer >3.500 kg der er registreret på danske nummerplader. Det betyder, at Danske Bank/Nordania Leasings skattemæssige afskrivningsgrundlag nu stiger, og vil give en ekstraordinær skattemæssig besparelse på op til 50 mio. kr., som vi sender videre til vores kunder. Den forhøjede skattemæssige afskrivning gælder med tilbagevirkende kraft for driftsmidler, der var leveret og driftsklar fra 23. november 2020. Det vil også komme vores fremtidige kunder til gavn, da afskrivningen løber til udgangen af 2022.

Vi tager derfor nu hul på arbejdet med at kompensere de af vores kunder, som har leaset aktiver, der falder inden for lovgivningens rammer. Dette arbejde vil finde sted resten af året, og de berørte kunder vil få direkte besked.

Ved køb af nye driftsmidler i perioden fra den 23. november 2020 indtil udgangen af 2022 vil virksomhederne kunne afskrives på 116 pct. af anskaffelsessummen. Investeringsvinduet omfatter dog ikke maskiner, der drives af fossile brændstoffer, samt personbiler og skibe.Skatteministeriet

Omfattede aktiver

Aktiv Omfattet af L178 Ikke omfattet af L178
Køretøjer >3500 kg på danske plader X  
Personbiler   X
Køretøjer >3500 kg på udenlandske plader   X
Trailere/påhængsvogne på danske plader X
 
Trailere/påhængsvogne på udenlandske plader   X
Gaffeltrucks/reachstackers - gas/diesel   X
Gaffeltrucks - el X
AGV (førerløse trucks) X  
Traktorer uden nummerplader - diesel   X
Traktorer uden nummerplader - el X  
Traktorer med nummerplader X  
Landbrugsredskaber, ej selvkørende X  
Mejetærsker/finsnitter   X
Selvkørende sprøjter   X
Selvkørende klippere - diesel   X
Selvkørende klippere - el X  
Læssemaskiner/dumpere med nummerplader X  
Læssemaskiner/dumpere uden nummerplader - diesel   X
Læssemaskiner/dumpere uden nummerplader - el X  
Gravemaskiner/dozere - diesel   X
Gravemaskiner/dozere - el X  
IT-udstyr, servere, printere osv. X  
Industrimaskiner - el X  
Industrimaskiner med påbygget generator   X
Skurvogne med påbygget fossil-drevet generator   X
Skurvogne med tilslutning til el-nettet X  
Betonanlæg, drevet af generator X  
Asfaltmaskine - diesel   X
Generator - diesel   X
Sprøjtelakeringsanlæg, hvor del drives af generator, resten el - hvis samlet anlæg så kan der ikke afskrives ekstraordinært   X
Cykel - el eller rugbrød (firmacykel)   X
Skriveborde til hjemmearbejdspladser (blandede driftsmidler)   X


Eksempel på udregning

Pris 1.000.000 kr.
Leasingperiode 60 mdr.
Restværdi 25 %
Kompensation 440 kr./md