Hos os kan du lease erhvervsejendomme i form af blandt andet domicil-, kontor- og lagerbygninger.

Ejendommene skal typisk have en værdi på minimum 20 millioner kroner, og det er en forudsætning, at din virksomhed bor i ejendommen og driver virksomhed derfra.

Fuld brugsret

Når du leaser din virksomheds ejendom, betaler du for retten til at bruge ejendommen, uden at du ejer ejendommen.

Styrk din likviditet ved at lease

Leaser du din ejendom, frigør du likviditet og får et større økonomisk råderum, som du kan bruge på andre tiltag i din virksomhed. Likviditeten bliver med andre ord ikke bundet i ejendommens mursten.

Finansier din nuværende ejendom med leasing

Hvis du vælger at lease den ejendom, som du allerede ejer, kalder vi det for sale and lease back.

Med en sale and lease back-løsning sælger du den ejendom, som du allerede ejer, til os på markedsvilkår, og vi indgår en leasingaftale med dig, hvor du leaser ejendommen tilbage af os.

Finansier din nye ejendom med leasing

Det kan også være, at du vil skifte virksomhedens adresse ud og bygge en helt ny ejendom. Byggeprojekter kan du også få finansieret med leasing.
Udover at frigøre likviditet får du samtidig nogle kontante fordele i form af attraktiv byggefinansiering og sparede tinglysningsomkostninger til pantebreve.

Bliv kontaktet ang. ejendomsleasing

Download faktaark