Bestil registreringsattest

Har du mistet din registreringsattest, kan du bestille en ny her.

Bestil ny
Som bruger af bilen skal du selv foretage registreringen i det digitale motorregister - også når bilen er leaset.

Gå til denne side og log på med dit NemID/MitID. Vær blot opmærksom på at det CVR-nummer du logger på Motorregisteret med skal stemme overens med det CVR-nummer, brugeren af bilen er indregistreret med. Vælg "Registrering og Rediger tilladelse" og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer. Under "Dispensationer og tilladelser" tilføjes "Firmakørsel". Godkend registreringen.

Skattemyndighederne opkræver et gebyr på 100 kr. for bestilling af ny reg.attest. Det viderefakturerer vi til dig. Gebyret for at bestille og videresende registreringsattesten bliver du ikke faktureret for.

Bestil i god tid
Husk at bestille din registreringsattest i så god tid som muligt, da det kan tage op til 14 dage, før du har den nye. 

 

Bestil registreringsattest