Plugin-hybrider og elbiler blev for alvor favoriseret i den nye bilaftale, (der blev gennemført  i 2021 ved en række lovændringer), for at gøre det mere attraktivt at vælge biler, der belaster miljøet så lidt som muligt. Og den del fortsætter til dels i 2022. Helt overordnet justeres beskatningsgrundlaget for fri bil, og miljøtillægget kommer til at veje tungere og anskaffelsesprisen lidt mindre. Lad os se mere på de forskellige ændringer.

Hvad kommer der til at ske i 2022?

 1. Ændring i beskatningen af fri bil

  Afgiftens skattepligtige værdi, set ud fra bilens beregningsgrundlag, ændres årligt frem til 2025. Denne løbende ændring startede allerede i år (pr. den 1 juli).

  Satsen på 25% reduceres således årligt med 0,5% frem til 2025 og satsen på 20% forhøjes med 0,5. I 2022 betyder det, at satsen vil være 24% af bilens værdi op til 300.000 kr. og 21% af den overskydende værdi. De to satser bliver til én sats i 2025, hvor satsen vil være 22,5%, og hermed bliver det noget mere enkelt at beregne beskatningen.

  Bilaftalen betyder også, at beskatningen af biler, som har høj udledning af CO2, dvs. biler der ikke kører så langt på literen, kommer til at blive dyrere. Miljøtillægget, der ligeledes indgår i beskatningsgrundlaget, reguleres således til 350% i 2022 fra 250% i 2. halvår 2021. Beskatningen af fri bil vil også stige, hvis bilen bliver dyrere – se nærmere nedenfor.


   

   

   

 2. Ændring i registreringsafgift

  Fra 2022 vil der ske en justering af registreringsafgiften på flere biltyper. Selve justeringen er relativ teknisk, men helt overordnet kan det siges, at de traditionelle benzin- og dieselbiler har uændret registreringsafgifter for 2022, mens plugin-hybrider vil stige. Dyre elbiler stiger kun en anelse.
  Ud over ændringer i registreringsafgiften, så har de fleste mærker varslet inflatoriske prisstigninger på alle biler før afgifter.


   

 3. Særligt for plugin-hybrider og elbiler

  Plugin-hybrider: Registreringsafgiften for disse biler kommer som anført til at stige til næste år. I grove tal vil afgiften på en mellemklasse firmabil til 350.000 kr. stige med ca. 15.000 kr., som vil betyde en stigning på ca. 300 kr. i den månedlige skatteværdi før skat. Og en firmabil i det øvre segment til 500.000 kr. vil stige fra 22.000 kr., som tilsvarende vil give en månedlig stigning fra ca. 500 kr.. 

  Elbiler: Afgiftsændringerne i 2022 medfører ikke stigning i registreringsafgiften for de fleste elbiler. Det er kun elbiler i det øvre segment, der kan opleve en stigning i afgiften. Fra 2022 er elbiler under ca. 470.000 kr. fortsat uden afgift, mens der for elbiler over ca. 470.000 kr. maksimalt sker stigning på ca.12.000 kr..


  Udbuddet af elbiler har været i kraftig vækst, og det samme forventes til næste år. Se f.eks. vores digitale bildag, hvor vi præsenterer et lille udsnit af de nye modeller. Dette sammen med en forbedret infrastruktur omkring ladere og større kapacitet i batterierne gør, at vi forventer, at endnu flere vil efterspørge elbiler i 2022. Se de allerstørste nyheder på det danske bilmarked her:


   

 4. Ladeboks

  Ladeboks og installation vil fortsat være fritaget for beskatning. Og ladeboksen kan skattefrit overgå til privat eje, hvis du stopper med at have firmabil, og du har været beskattet af en elbil eller plugin-hybrid i min. 6 måneder.

  Nordania anbefaler, at der installeres ladeboks hjemme, hvis det er muligt. Alternativt på arbejdspladsen.


   

 5. Genberegning efter 3 måneder

  Siden februar 2020 har det været den genberegnede værdi af firmabilen, der skal anvendes til brug for beskatning af firmabilen. Erfaringerne fra 2021 er, at flere biler kommer ud med en højere værdi, så du bør derfor regne med, at din firmabilsbeskatning vil stige, når genberegningen foretages, senest 3 måneder inde i leasingperioden. Vi ville meget gerne kunne fortælle dig nøjagtigt, hvad stigningen er, og om den vil stige, men det kan vi desværre ikke. Beløbet beregnes nemlig ud fra tilsvarende biler til salg på genberegningstidspunktet, som vi ikke kender ved tilbudsgivningen.

   

Hvor kan jeg se de nye priser?

Er du allerede firmabilskunde, anbefaler vi, at du logger ind på vores Nordania Bil App, hvor du kan se de biler, der passer til din firmabilsordning.

Hvis du ikke er kunde, kan du se vores priser og sammensætte din næste firmabil i vores showroom BLUE her.

Vi har også opdateret vores skatteberegner med de nye afgifter. Se mere her.


Få tilbud på ny firmabil

Vil du vide mere eller have et tilbud på en ny firmabil? Kontakt en af Nordanias rådgivere herunder.

 Bliv kontaktet af en rådgiver