Projektet om et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center har været længe undervejs, og det glæder Søren Helsted, at der nu er truffet en beslutning om finansieringen i regionsrådet. Og netop finansieringen er en unik del af projektet. Når det kommer til finansiering af et nyt byggeri, så sker det ikke så ofte, at en offentlig institution vælger at lease i det private. Det er dog tilfældet her, hvor Region Hovedstaden har valgt Nordania Leasing som samarbejdspartner i finansiering af Nordstjernen.


Nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

De fysiske rammer på det nuværende børne- og ungecenter er ikke længere egnet til at rumme patienterne optimalt. Det er derfor både et spændende og afgørende projekt, hvor målet er at skabe et trygt hospital for de børn og unge, der kæmper med psykisk sygdom - foruden de øvrige personer, som er involveret i barnets eller den unges behandling. Nordstjernen forventes at blive taget i brug etapevis fra 2026.

"Når du leaser en ejendom, frigør du likviditet og får et større økonomisk råderum, som du kan bruge på andre tiltag i din virksomhed. Likviditeten bliver med andre ord ikke bundet i ejendommens mursten".

Sådan lyder det, når der tales om ejendomsleasing i det private erhvervsliv. I det offentlige erhverv er der andre normer og standarder, der skal tages højde for, når der skal leases. Oftest vil en offentlig udbyder blive valgt som finansieringspartner, men grundet opfordringer fra regeringen om at benytte privat finansiering som led i et såkaldt OPP-partnerskab, faldt valget efter en udbudsrunde på Nordania Leasing. Nordania er en del af Danske Bank-koncernen, hvor Region Hovedstaden allerede har bankforbindelser. Søren Helsted udtaler, at der var stor tilfredshed med Nordanias løsning: 


Vi føler, at vi har opnået en rigtig god og fleksibel aftale. Bl.a. fordi vi undervejs i aftalen kan vælge at afvikle al vores gæld. Den fleksibilitet, der ligger i den aftale, passer utrolig godt til vores setup, og det er en stor fordel for os.Søren Helsted | Strategichef | Center for Ejendomme | Region Hovedstaden 

Muliggørelsen af privat leasing i det offentlige

Alle regioner i Danmark er underlagt særlige økonomiske rammer, og disse rammer bliver fastlagt hvert år. Anlægsrammerne ender ofte på et niveau, hvor der godt kan være langt flere ønsker til byggeprojekter, end der reelt er plads til. Regionerne har også i et vist omfang mulighed for at tilvejebringe finansiering af byggeri via leasing, hvis byggeriet gennemføres via det såkaldte OPP-partnerskab  - offentligt/privat partnerskab. 

OPP er et offentligt-privat samarbejde, som er specificeret ved at både projektering, etablering, drift og vedligeholdelse bliver samlet i én kontrakt - indgået mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør/entreprenør, hvorunder finansiering som oftest også indgår. Det vil sige, at den offentlige ordregiver efter udbud og valg af samarbejdspartner, overlader det til en privat virksomhed at varetage projekteringen, renoveringsarbejdet og driften af bygningen. Et OPP adskiller sig derved, set på bygge- og anlægsområdet, fra andre byggeprojekter, ved at man sammenkobler flere opgaver i et og samme udbud. "Regionen har store forventninger til, at OPP-konstruktionen af denne grund vil give langtidsholdbare og velfungerende løsninger.", udtaler Søren Helsted.

"Vi er meget glade for, at Region Hovedstaden har valgt os som deres foretrukne finansieringspartner. Forhandlingerne har været i gang meget længe, så der var stor begejstring, da valget endeligt faldt på os. Det har været et upåklageligt og meget spændende samarbejde.”

Udtaler Stine Kepp, Senior Salgschef for Real Estate hos Nordania Leasing, om det unikke samarbejde med Region Hovedstaden. Det er Stine Kepp, som - i samarbejde med Danske Bank - har stået i spidsen for aftalen med Region Hovedstaden.

Leasing af ejendomme

Går du også med tanker om at lease en ejendom? Så tag fat i Stine Kepp på 20 75 38 06 eller Per Kjær Lange på 21 56 14 37 eller send en mail via knappen herunder.

Kontakt os vedr. ejendomsleasing