Brugerskifte

Hvis du ønsker at overdrage din leasingaftale til et andet momsregistreret selskab.

Ønsker du at overdrage din leasingaftale til et andet momsregistreret selskab, skal du udfylde blanketten nedenfor. Til vores kreditvurdering vil vi indhente oplysninger om koncernstruktur, ejerforhold og legitimering. Ved en positiv kreditvurdering kan en ny leasingaftale underskrives, og aftalen vil i de fleste tilfælde fortsætte på uændrede vilkår for virksomheden. For dig som bilbruger skal du være særligt opmærksom på reglerne for genberegning.

Læs mere om genberegning her.

Du skal regne med en behandlingstid på omkring én måned.

Omkostninger i forbindelse med brugerskiftet:

Brugerskifte: 2.500 kr. + moms
Notering af forsikringsformidling: 950 kr. + moms
Omregistrering af bil: 380 kr.

Hvis brugerskiftet bliver godkendt, men alligevel ikke gennemføres, opkræves 1.000 kr + moms.

Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love, og jeg/vi er indforstået med, at Nordania kan afslå et brugerskifte, såfremt jeg/vi har afgivet urigtige oplysninger eller på opfordring ikke indsender dokumentation for mine/vores indtægts- og formueforhold. Jeg/vi er tillige indforstået med, at Nordania ikke begrunder et evt. afslag på brugerskifte.

Jeg/vi er myndige og bekræfter at være indforstået med, at Nordania til behandling af ansøgningen foretager en kreditværdighedsundersøgelse, herunder ved udveksling og samkøring af oplysninger om mine/vores økonomiske forhold med kreditoplysningsbureauer og Danske Bank A/S, der er koncernforbundet med Nordania.

Info vedr. samarbejdsaftaler

Er du ansat i en virksomhed, som har en samarbejdsaftale med Nordania, beder vi dig kontakte jeres kontaktperson i Nordania.

Ansøgning om brugerskifte

* Obligatorisk felt

Oplysninger om leasingaftalen


Oplysninger om leasingaftalen på bil nr. 2 (udfyldes kun ved brugerskifte af flere biler)


Oplysninger om ny bruger


Oplysninger om overtagelsen

Brugerskiftet kan kun laves frem i tid og til den første i en måned. Du skal beregne én måneds behandlingstid.


Kontaktoplysninger - eksisterende bruger


Kontaktoplysninger - ansøger

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.