Deres forslag til en yderligere CO2 reducering byder bl.a. på elektriske lastbiler, der er udstyret med optimerede batterier, der lades via ladestationer, strømførende veje, eller via brændselsceller med brint som brændstof. Rådet appellerer i samme rapport til, at regeringen melder sig på banen nu, da en politisk indblanding er nødvendig for at nå de ambitiøse klimamål i henholdsvis 2030 og 2050.

Men hvordan går det med den grønne udvikling i lastbiltransporten? Vil en klimaneutral lastbiltransport overhovedet være mulig? Vi har taget en status på den nuværende markedssituation, og ser på de muligheder, der pt. lader til at være dem, man bør satse på.


De korte vs. lange ture

Til en start skal der skelnes mellem lastbilernes kørselsmønstre, da der er milevid forskel på de korte og lange lastbilturer.
En stor del af de danske lastbiler udfører diverse lokale og regionale opgaver - herunder forskellige former for distributionskørsel. Her er der ofte tale om kortere køreture, hvor den daglige kørsel ikke overstiger et par hundrede kilometer. Ved denne type kørsel virker det sandsynligt, at kørslen vil kunne drives af elektriske lastbiler, hvor der lades op om natten.

Hos mange lastbilproducenter er der allerede gang i produktionen af elektriske lastbiler, som er beregnet til de korte ture, og en del producenter har allerede præsenteret deres varianter på markedet. Det er forventeligt at prisen på elbatteri vil falde i de kommende år, hvilket kunne tale for, at fremtidens distributionskørsel sker via elektriske lastbiler.


På de længere køreture foreligger der en større problematik, da der ikke på samme måde, lader til at være helt så oplagte og tydelige muligheder.  Den største CO2 udledning kommer fra de lastbiler, som kører langdistanceturene – over 100.000 km årligt – som samtidig også er der, den største del af lastbilernes samlede transportarbejde ligger.

Som nævnt foreligger der på nuværende tidspunkt ikke en helt transparent genvej til at erstatte fossil brændstof i lastbilerne. Klimarådet argumenterer for, at vi i Danmark står over for fire hovedudfordringer, som kort skitseret er: 

1. De nuværende klimavenlige alternativer til fossil brændstof er fortsat nye og relativt uafprøvede og dermed heller ikke markedsmodne. Da vi i Danmark heller ikke sidder med den store teknologiske udvikling, er det svært at påvirke udbuddet. 
2.
Vejgodstransporten i EU går over landegrænserne, og det kræver, at Danmark vælger en løsning, som er kompatibel med resten af EU for at holde sig konkurrencedygtig. Dette kan betyde, at Danmark må sidde i venteposition, indtil EU har lagt en klarere plan.
3.
Der er flere forskellige behov i transportbranchen, som alle skal medregnes, og der findes nødvendigvis ikke blot én løsning.  
4.
Da markedet stadig er umodent ift. grønne drivmidler, så kan det blive nødvendigt at opskalere flere af disse, som i sidste ende kan betyde, at elektriske lastbiler bliver dyrere end forventet.

Klimarådet vurderer desuden, at den grønne gas har en udfordring i at skulle blive en tilstrækkelig ressource for omstillingen af den tunge vejtransport i EU. Konklusionen, eller delkonklusionen, må blive, at det fortsat er for tidligt 100% at argumentere for, om det bliver batterier eller brint, som vil erstatte den fossile brændstof i de tunge lastbiler. En kombination af de to virker ikke usandsynlig på nuværende tidspunkt, og begge bør derfor understøttes. Retningen virker mere tydelig i den lette lastbilkørsel, da elektriske lastbiler allerede nu lader til at virke på de kortere køreture, og teknologien har allerede vist sig succesfuld og er kommet langt. 

Du kan læse Klimarådets fulde rapport her:
veje_til_klimaneutral_lastbiltransport (2).pdf

Er leasing en mulig løsning?

Virker det hele lidt som en jungle? Nordania kan hjælpe med at rådgive dig i den retning, der er den rigtige for jeres virksomhed. Muligheden for bl.a. grøn finansiering bliver fortsat større og mere fleksibel, og kan være den rette vej for jeres virksomhed. Kontakt Nordania i dag og tal med en rådgiver, som er specialiseret inden for netop din branche.  

 

Vil du vide mere? 

Kontakt os allerede i dag