Joakim Nilsson, Business Development Manager Zero Emission, Volvo lastbiler, er klar i spyttet: 

“Vi skal væk fra alle fossile brændstoffer som benzin og diesel. Også når det gælder maskiner, landbrug, lastbiler... Det er ikke kun et håb, det er også en forudsigelse.”

Han spår en nær fremtid hvor:

  • Maskiner og transportere på kortere distancer kører på el.
  • Lastbiler til langfærd kører på el suppleret med en brintbrændselscelle.
  • De få godstransporter, der er for tunge til el, kører på flydende biogas.

El er godt, men kan ikke stå alene

“I fremtiden bliver mejetærskere, traktorer, cementblandere og så videre eldrevne! Det bliver det billigste på sigt, og de kan transportere tunge batterier. Men el i sig selv er ikke godt nok til alle,” siger han. Problemet er mængden af energi i forhold til vægt og plads - og dermed rækkevidden:

“Hvis en lastbil skal køre 1000 km om dagen, skal den have ti tons batterier med. Det vil ikke være økonomisk eller ansvarligt. Og så meget kommer vi ikke til at kunne formindske batterierne. Køretøjer, der skal kunne køre langt, bliver i stedet eldrevne kombineret med en brændselscelle til grøn brint,” forudser Joakim Nilsson.

Brændselscellen omdanner brinten til elektricitet og lader batteriet på turen - så kører man helt enkelt ind på en tankstation og tanker grøn brint i stedet for diesel som i dag.

Hvad betyder det, når man i fremtiden skal investere i nye køretøjer?

“Det kommer til at betyde, at du virkelig skal tænke efter og planlægge, hvad køretøjer skal bruges til, inden du anskaffer dem: Hvor langt skal lastbilen køre, og hvor tunge ting skal den have med? Skal du købe en ren el-lastbil eller en lastbil, der kører på el, assisteret af en grøn brintbrændselscelle?” siger Joakim Nilsson.

En beskidt tanke her: Hvis man ikke bekymrer sig så meget om miljøet, kan man jo også fortsætte med at køre på diesel?

“Ja, hvis man tror, det bliver ved med at være tilladt. Men både fra politikere og fra transportsektorens kunder kommer der flere og flere krav ... “ konstaterer Joakim Nilsson.

Hvad er grøn brint?

  • Processen til at skabe grøn brint udleder ikke CO2 (i modsætning til produktion af andre slags brint).
  • Grøn brint fremstilles ved elektrolyse - drevet af vedvarende energi fx fra vindmøller - som deler vandmolekyler i brint og ilt. Det er en måde at udnytte overkapaciteten hos vindmøllerne.
  • Denne proces kaldes Power-to-X.
  • At transportere og opbevare grøn brint er en udfordring, men den kan løses.
  • Derfor kan grøn brint fungere som opbevaring, altså et kemisk batteri, for vedvarende energi.

Hvad siger Volvo-eksperten i øvrigt til...

1. Biogas:

“Jeg tror og håber, at vi kommer tilbage til flydende biogas i vores transportsektor for at dække det, som vi ikke kan løse med el eller brint-brændselsceller.  Jeg ser det som et supplement, fordi der er begrænset tilgang til biomasse. Hvis vi bruger alle marker til at dyrke afgrøder udelukkende til biomasse, løber vi tør for mad ret hurtigt ...”

2. Grøn ammoniak:

“Vi har store mængder nitrat som spildprodukt fra landbruget, som vi kan bruge til at lave grøn ammoniak, men det kan faktisk gå hen og blive en mangelvare, så derfor vil alle transportsektorer ikke kunne forsynes med grøn ammoniak. Jeg tror, grøn ammoniak især kommer til at spille en rolle på de store oceangående transporter.“

3. Methanol:

“Methanol kan ret enkelt produceres fra biomasse afhængigt af hvilken type, men har nogle udfordringer med hensyn til miljø og håndteringen, så derfor kommer det nok mest til at spille en rolle på de korteregående vandtransporter. “

4. El-batterier – derfor kan de ikke stå alene:

“Selv om batterierne bliver bedre og bedre, er det ikke tilstrækkeligt: For at de skal kunne bruges til lastbiler på langtur, er det ikke nok med fx en fordobling, så skal der kunne proppes fem gange så meget energi ind i et batteri i forhold til vægten som der kan nu. Selvom jeg håber, det vil ske, kan jeg ikke lige se det ske så hurtigt, som vi har brug for det. Det kræver en ny teknik og en ny forskning, vi ikke har set endnu.”

Overvejer du at investere i lastbil? Så tag Nordania med på råd.

Det kan tage lang tid fra bestilling til levering, når du har brug for en ny lastbil.  Tal med en af vores rådgivere om, hvordan du bedst fremtidssikrer din kommende lastbil.

Bliv kontaktet af en rådgiver