Med vedtagelsen af lovforslagene L90 og L91B ændres reglerne for beskatning af leasede firmabiler for alle brugere, der får stillet en bil privat til rådighed af arbejdsgiveren første gang fra og med den 1. februar 2020. Alle biler, der allerede er taget i brug, er således ikke omfattet af de nye regler, med mindre bilen skifter bruger efter den 31. januar 2020. I så fald vil reglerne også gælde for den pågældende bil.

Medvind til plug-in og elbiler
Til gengæld indføres et særligt fradrag i den personlige beskatning på 40.000 kroner for firmabil-brugere, der kører i enten elbiler eller plugin-hybridbiler. Fradraget gælder i perioden fra april til og med december 2020, og det gælder også firmabil-brugere, der i forvejen har en sådan firmabil.

Som et konkret eksempel betyder det nye fradrag, at brutto-beskatningen pr. måned for en ny Ford Kuga plugin-hybrid falder med 3.333 fra 5.625 kroner i perioden fra april og frem til årsskiftet.

 

Showroom | Se udvalget af plugin-hybridbiler hos Nordania

 

Hvad betyder de nye regler?
Hidtil er leasede biler blevet beskattet efter bilens første indkøbspris. Leasingselskaber kan på grund af den store volumen ofte købe bilerne til lavere pris end listeprisen hos forhandlerne, og netop den lavere indkøbspris er indtil nu kommet brugerne til gode i form af et lavere beskatningsgrundlag.

 

Med de nye regler skal bilens værdi – og dermed skattegrundlag – genberegnes senest efter fire måneder. Her er det markedsprisen, der afgør det endelige beskatningsgrundlag, og derfor ligger den endelige beskatning først fast efter da.

Det skal desuden understreges, at det kun er beskatningsgrundlaget, der kan ændre sig efter de fire første måneder af leasingperioden. 

 

Hvor meget stiger prisen på min firmabil?
Den månedlige leasingydelse, der er angivet i kontrakten ligger fast, og det ændrer den nye lovgivning ikke på. Får du leveret en firmabil til fri afbenyttelse efter 1. februar 2020, kan du dog opleve, beskatningsgrundlaget stiger.

 

Ifølge det oprindelige lovforslag fra skatteministeren vil værdien af de leasede firmabiler, som bliver påvirket af lovstramningen, stige med cirka 27.000 kroner i gennemsnit over hele leasingperioden. Det er, hvad der i runde tal svarer til mellem 225 og 285 kroner om måneden efter skat.

 

Der er dog store forskelle på, hvor meget de enkelte bilmodeller stiger. Mens nogle biler ikke påvirkes i praksis, vil beskatningen på andre modeller stige. De nøjagtige tal regnes der på i øjeblikket.

Brug Nordanias skatteberegner

Du kan blive klogere på beskatningens betydning for prisen på bilen ved at justere bilens skatteværdi, din marginalskatteprocent og eventuelt egenbetaling pr. måned i vores skatteberegner.

Du kan holde dig opdateret her på Nordania.dk eller i vores nyhedsbrev, hvor vi løbende opdaterer om situationen. Er du i tvivl om, hvad de nye regler betyder for dig og din næste firmabil, hjælper vores rådgivere dig gerne: Kontakt Nordania