Den allerførste skæringsdato fandt sted allerede den 1. januar, hvor det nye bygningsreglement trådte i kraft. Det meget omtalte reglement omfatter alt nybyggeri, som overstiger 1000 kvm. For første gang er der nu et krav om, at nye bygningers klimabelastning skal beregnes og dokumenteres efter indførelsen af et loft på 12 kg CO2 pr. kvm. Fra 2025 kommer dette loft til at omfatte al nybyggeri.

1. Hvor langt er Danmark nået?
Den nye statusrapport fra Klimarådet lander i februar. Her sammenfattes det, hvor Danmark står i forhold til at nå klimamålene. Rapporten kan få stor indflydelse på retningen af den grønne politik fremadrettet. I løbet af foråret forventes det, at en ekspertgruppe fra regeringen leverer deres anbefalinger ift. klimaafgiften for de danske landmænd.

Der har været megen fokus på netop denne afgift, da der for nylig blev rejst et forslag om at forhøje afgiften, så landmænd nu skal betale en betydelig højere afgift end først antaget. Forhøjelsen har mødt stor modstand, og både ekspertgrupper og landmænd frygter et landbrug i knæ, hvis den høje CO2 afgift gøres endelig.

2. Fit for 55-pakken
Senere på foråret kommer der en afgørelse på EU’s såkaldte fit for 55-pakke. Fit for 55 indeholder i al sin enkelhed en række retningslinjer og forslag til, hvordan EU når et reduceret klimaaftryk på 55% inden år 2030. Arbejdet med Fit for 55 opererer på tværs af flere områder, og inkluderer bl.a. klima, energi, transport, bygninger og brændstoffer, hvor der kigges nærmere på emner som energibeskatning, infrastruktur for alternative drivmidler, CO2-emissionsnormer for biler og varevogne samt bygningers energimæssige ydeevne.


Sideløbende vil Energistyrelsen fremlægge deres nyeste klimafremskrivning, der danner et billede af udviklingen af drivhusgasudledning, energiforbrug og produktion helt frem til år 2035. Det vil bl.a. give alle danske virksomheder et overblik over, hvilke regler der fremover vil gælde for den samlede CO2 udledning.

3. Flere grønne lastbiler på vejene
Andet kvartal byder også på forslag til en grønnere transport, hvor både jernbanetransport og tung vejtransport er blevet kigget efter i sømmene. Det kan få stor betydning for vognmænd og, ikke mindst, så vil det give en indikation af, hvor langt lastbiltransporten er nået på den grønne rejse.

I sommeren 2022 oprettede Energistyrelsen en støtteordning på 45 mio. kr., som tilskud til grønne lastbiler – udelukkende nyindkøb af lastbiler, der kører på el eller brint. Summen af ansøgninger oversteg langt de 45 mio. og bevidner, at der er et ønske i branchen om at være med på de grønne initiativer.

Læs mere om den populære puljeordning her.


4. En spændende testfase påbegyndes - EU’s nye klimatold

I årets tredje kvartal ventes det, at EU indleder en testperiode, hvor verdens første klimatold (CBAM) skal afprøves. I praksis er der tale om en told på udslip af drivhusgasser, som forårsages af de industrivarer, som importeres til EU.

Til en start er det følgende fem sektorer som pålægges klimatold: gødning, elektricitet, aluminium, cement og stål. Der er store forhåbninger til det nye tiltag, da tolden vil betyde at EU’s handelspartnere er nødtaget til at nedsætte CO2 udslippet i deres produktion, hvis de vil bibeholde handel med EU.

Parallelt med testfasen har den danske regering til opgave at komme med et endeligt oplæg, der skal bane vejen frem mod en affaldssektor, der er gjort klimaneutral i 2030. Dvs. hvor al affald både genanvendes og –bruges. Indtil videre kan danskerne, formentlig, se frem til at affaldssortere 10 forskellige typer af affald, og reglerne for sortering er sat til at gælde på nationalt plan frem for at være kommuneopdelt som nu.

Her kan du læse en inspirerende historie on en dansk fabrik, der sparer en million kroner på at omdanne restaffald til brændbare træbriketter, som kan bruges til fjernvarme

5. Lige inden årsskiftet...

… har regeringen også til opgave at gå de eksisterende klimamål efter, og vurdere om målene overhovedet er ambitiøse nok. Denne gennemgang vil være med til at danne grundlag for de nye klimapolitiske tiltag, som videreføres i 2024.

Som slutning på, hvad der lader til at blive et begivenhedsrigt klima-år, afholdes COP28 i Dubai, hvor der skal diskuteres klimapolitik på højt plan og sættes nye mål og rammer for de kommende år.

Til trods for at vi blot lige har taget hul på 2023, er der allerede store afgørelser og planer i gang, som venter på at se dagens lys, så vejen til den grønne omstilling står endnu klarere og skarpere end nu. Er du blevet mere nysgerrig på klima-året 2023, kan du læse meget mere om kommende klimatiltag hos Børsen

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig Nordanias nyhedsbrev og få adgang til nyheder, guides og gode tilbud.
Du kan forvente at høre fra os ca. en gang om måneden.

Tilmeld dig her